להשתתפות בהגרלה:

* בחשבונית קנייה אחת, יש לשמור את חשבונית
הקנייה ולהציגה במעמד הזכייה כתנאי הכרחי
לקבלת הפרס, ע"פ תקנון המבצע
קראתי ואני מסכים לתנאי המימוש